Come è stata costruita la strada per Vršič

Kako se je gradila cesta na Vršič

Il diario di Franco Uran, che visse a Vršič dal 1909 al 1916, ci riporta indietro nel tempo, a quando e soprattutto a come fu costruita la strada per Vršič.

(Planinski vestnik, XIII / 1957, pp.151-163)

Della strada di Vršič si è già scritto più volte in passato, sia nella vecchia Jugoslavia che ora, dopo la liberazione, ma questi inventari erano brevi e incompleti perché chi li scriveva non conosceva bene la situazione. Ma credo sia necessario che il pubblico conosca la storia di questa importantissima strada verso il bene, anche oggi.
Avendo vissuto per sette anni interi sopra la sorgente del fiume Soča, t. j. dal 1909 al 1916 ed è stato impiegato sulla strada dall’inizio alla fine, ovvero j. fino all’arrivo di quella terribile valanga su Vršič, che seppellì 110 russi, ritengo quasi doveroso descrivere questa vicenda, perché ero presente a quella catastrofe.

Nel gennaio 1909 andai a lavorare per Ivan Zakotnik, l’allora maestro falegname e sindaco di Gornji Šiška. Poco dopo aver iniziato a lavorare, un bottaio di Kamnik, Franc Cvek, venne a Zakotnik e si offrì di acquistare la foresta di Velika Planina a Trenta.

The personal diary of live on Vršič pass when the Russian road was built.

 

Zakotnik se je za nakup odločil in tako smo šli konec marca istega leta Zakotnik, Cvek in jaz v Kranjsko Goro, kjer smo se oglasili pri gostilničarju Pristavcu. Ta je bil lastnik gozda, kupil ga je pa od kranjskogorske občine. Takrat je bilo v Kranjski gori skoro en meter snega. Odločili smo se, da gremo v gozd prihodnji dan, za kar smo se morali temeljito pripraviti, ker so nas opozorili, da je na »vrhu« dosti snega. Zato.smo se opremili s krplji in smo prihodnji dan zgodaj odrinili iz Kranjske gore. Vodil nas je pa oče Mrak, občinski mož, ki je situacijo dobro poznal.

Do Klina je šlo še kar nekam v redu, ker je bila do tam pot izvožena. Od Klina dalje pa je bilo treba navezati krplje, ker smo gazili sneg na celem. Poti nismo videli nič. Kdor je poznal staro pot, ki je bila izredno strma, mi bo pač priznal, da je bila ta hoja s krplji na celem snegu izredno utrudljiva. Gazili smo sneg menjaje, da ni bil vedno eden in isti prvi. Pristavec je bil debel možakar in ga je najbolj zdelovalo.

Končno smo le prišli Na Močilo, od koder smo videli tudi takratno »Vosshiitte«, ki pa je bila zaprta. Treba je bilo torej iti dalje in smo končno le prispeli z veliko težavo na vrh do Jezerca, kot so takrat rekli Kranjskogorci ali pa na Kranjski vrh, kot so rekli Trentarji.

Gozd, ki smo si ga šli ogledat, se je pričel takoj pod vrhom na levi strani sedanje ceste in se je razprostiral spodaj ob Lemi, kjer je danes drevesnica proti Zadnjemu Prisojniku do Razorskih Korit in proti vrhu Prisojnika, dokler so pač rasle smreke in macesen. Gozda dosti nismo mogli videti, ker je bila pot v gozd nemogoča in tudi mi smo bili že pošteno utrujeni, zato smo si ogledali le del gozda Na Lemeh; potem pa smo šli dalje v dolino. Mimogrede smo si ogledali tudi izvir Soče, ki pa je bil s plazom zasut in smo do izvira morali iti s svečo pod snegom. Potem smo pot nadaljevali do Loga v Trenti, kjer smo se ustavili pri Čotu (Zorž) poleg Baumbachute.

Zame je bila to silno utrudljiva pot, ker takrat nisem bil še prav nič vajen planin. Spali smo pri Čotu, prihodnji dan pa smo nadaljevali pot peš do Bovca, ker ni bilo nobenega prevoznega sredstva. Iz Bovca smo se odpeljali s poštnim vozom do Sv. Lucije, kjer smo zopet prenočili. Naslednji dan smo se z vlakom odpeljali proti Jesenicam. Med potjo pa je barantija napredovala tako, da smo v Boh. Beli izstopili in šli tam v prvo gostilno, kjer se je kupčija zaključila. Popoldan istega dne pa smo se odpeljali v Ljubljano.

Gozd je bil torej kupljen in jaz sem bil določen, da bom delo v gozdu nadzoroval. Poiskali smo sekače in tesače. Čim smo zvedeli, da je izginil sneg, smo se odpravili v gozd in to maja meseca istega leta.

Z njimi sem odšel tudi jaz. Ker je bila takrat Vosshiitte že odprta, sem se provizorično nastanil tam. Medtem pa so sekači podrli nekaj smrek in si iz smrekovega lubja napravili zasilno strehov Tu moram omeniti tudi takratno pot iz Kranjske gore čez Vršič, ker je pozimi zaradi snega nismo mogli videti.

Do Klina je bila slabo oskrbovana gozdna pot, tam je bila zasilna brv čez Pišenco. Od Klina dalje pa je bila pravzaprav le steza, ki se je v nekaterih krajih zelo strmo dvigala. Pri Žlebiču (pod sedanjim Mihovim domom), je bil studenec, kjer se je običajno počivalo. Od Žlebiča dalje je bila steza na več krajih razrita od hudournikov, malo pod Močilom pa je bila zasuta od peska in kamenja od plaza. Tudi od Močila dalje proti vrhu je bila pot zasuta od plazov. Pešec je prišel lahko do vrha, z vozom pa je bilo nemogoče. Zato so morali takrat hrano in pijačo v Vosshiitte nositi na hrbtih.

Druga stran proti Trenti pa je bila še slabša. Na kranjski strani je še ta ali oni gozdni posestnik kak les »vlačil« proti Klinu, s čimer je bila pot do Klina kolikor toliko utrta. Na trentarski strani je pa bila pot prepuščena sama sebi in torej silno zanemarjena, uporabna samo za pešce. Bila je to prava kozja steza, ki se je vila po obronkih sedanje ceste do Hude ravne, mimo Komacovega spomenika naprej do Lemi, kjer je sedanja drevesnica. Od tu dalje je ta steza še popolnoma taka, kot je bila pred 45 leti. Tak je bil takrat prehod iz Kranjske gore v Trento, samo za pešca, nikakor pa ne za kako vozilo.

Trentarji so pravili, da je pred nekaj leti, preden sem jaz prišel v Trento, avstrijska vojska imela tam vaje in da so takrat pripeljali čez Vršič tudi nekaj manjših topov, ki so jih privlekli tudi do Trente, vendar z veliko težavo in da jih je več zdrknilo tudi pod cesto. Takrat si nikdo ni mogel misliti, da je avtomobilska cesta čez Vršič sploh izvedljiva.

Treba je bilo torej skrbeti najprej, da se napravi primerna cesta, da se bo mogel dovažati v gozd proviant in orodje, ki je potrebno v gozdu, istočasno pa odvažati nazaj posekan in obdelan les. Moja naloga je bila, da za vse to skrbim. Najel sem delavce v Kranjski gori in v Trenti. Z delom smo pričeli v Kranjski gori in predvsem očistili in popravili ter razširili cesto od Kranjske gore do Klina, da je bila uporabna za vozila poleti. V Klinu je bila takrat le brv čez Pišenco, zato smo morali napraviti nov most. Iz Klina dalje proti vrhu pa sem se moral držati stare gozdne poti, ker bi kako novo smer takratni posestniki skozi svoje gozdove ne dovolili. Trasiranje nove ceste pa bi bilo tudi predrago. Ta pot je bila v nekaterih krajih izredno strma, večkrat pretrgana od hudournikov in plazov. Mostički čez hudournike so bili razdrti.

Vse te ovire smo za silo odpravili, pot po možnosti razširili, napravili nove mostičke čez hudournike in v splošnem usposobili pot za voznike, in sicer vse do vrha prelaza. Seveda takrat še nikdo ni računal s tem, da bo prišla jesen in zima in z njima hudourniki in plazovi. Kljub temu pa je bila pot v dobrih dveh mesecih sposobna za vožnjo z vozili. Ves ta čas sem stanoval v Vossovi koči, ker naša naselbina ni bila še gotova.

Medtem pa smo si poiskali prostor, kjer naj bi bila centrala našega podjetja in kjer naj bi se postavila tudi potrebna poslopja za bivanje osebja in delavcev, hlevi itd. Zaradi nevarnosti plazov je bilo treba vprašati domačine za nasvet in so nam Trentarji nasvetovali, da se naj to napravi v malem kotlu pod Hudo Ravno, kjer je tudi studenec dobre zdrave vode, ki ga pa danes ni več. Tu smo najprej napravili hišo iz celih debel (Blockhaus), pokrito s smrekovim lubjem; prav tu je bilo tudi zasilno stanovanje za Zakotnika in mene in tudi pisarna. Drugi del hiše pa je bil za delavce sekače in tesače. Istočasno pa smo na bližnjem gričku pričeli graditi lepo planinsko kočo s štirimi sobami, kuhinjo, kletjo in podstrešjem, ki je imela tudi železne peči in štedilnik. Tako sem se konec junija preselil iz Vossove v našo kočo.

Prvo leto, t. j. 1909, smo sekali le na levem pobočju sedanje ceste proti Prisojniku, medtem pa nadelovali cesto do vrha, ki je bila v silno slabem stanju. Z vožnjo pa smo čakali do zime, ko se les lahko vlači po snegu. Ker pa na tem pobočju ni bilo veliko lesa, temveč je bil glavni del gozda na južni strani Prisojnika, je bilo torej treba skrbeti za cesto v ta del gozda. Edina steza v Zadnji Prisojnik je bila tista, ki je držala do Prisojnikovega okna in na Prisojnik, ki pa se je nekoliko pod oknom odcepila na desno v Zadnji Prisojnik ter steza čez Robec. Obedve stezi pa nista bili primerni, da bi se uporabili za izvoz lesa iz Zadnjega Prisojnika. Zato sem trasiral cesto od naše naselbine čez Šupco in potem dalje proti Zadnjemu Prisojniku ravnice »Na Ležah«. Na Ležah je bila ravnina, kjer smo postavili drugo naselbino. Izdelava ceste od naše naselbine pod Hudo Ravno do Šupce in naprej Na Leže je bila silno težavna in nevarna, ker so pred Šupco hude strmine in svet brez trdnega fundamenta. Istotako tudi onstran Šupce. Pod Šupco pa bi bilo nemogoče izpeljati cesto, ker bi tu morala biti vsekana v živo skalo, to pa bi bilo predrago. Dalj kot do Lež mi nismo delali ceste, ker nas je prehitela vojska.

S sekanjem gozda smo tako nadaljevali do leta 1914, ko se je pričela vojska. Poleti smo sekali in tesali les, pozimi pa smo ga vozili na postajo v Kranjsko goro. Sekače smo imeli običajno iz Bače pri Podbrdu, tesači pa so bili iz Loške doline, deloma pa tudi Trentarji. Ves čas, dokler se ni pričela vojska, nismo pri našem obratu imeli nobene nesreče.

Mountain road covered with snow. The Russian road was built during the war, and it takes more than 10.000 lives when was built.

Ci siamo anche abituati alle condizioni invernali, quindi ci siamo sempre protetti per tempo dalle valanghe.

La valanga sotto Močil è stata molto pericolosa, seguita dalla valanga di Slemena, che ha preso la solita direzione sotto Vosshiitte, e dalla valanga sotto Mojstrovka. Da Močil alla cima, in inverno eravamo soliti piantare lunghi bastoni nella neve, in modo che gli automobilisti potessero orientarsi quando arrivavano da Kranjska Gora a tarda sera. Non appena è sembrato che stessero per scoppiare delle valanghe, abbiamo interrotto ogni corsa sulla vetta. Quando le valanghe sono scomparse, abbiamo creato un sentiero per le slitte e siamo andati avanti. Ma non siamo mai stati travolti da un incidente.

Passavo tutto il mio tempo libero a scalare tutte le cime lì intorno: Mojstrovka, Prisojnik, Razor, Jalovec, ecc. Ho visitato anche Zlatorog na Logo in diverse occasioni, dove l’oste e l’allora sindaco, il Sig. d. Tondrom sono molto amici. Oggi vive a Maribor, dove ha dovuto trasferirsi perché la sua proprietà a Log è stata venduta. Camminavo sempre da solo, ma a volte portavo con me un lavoratore che aveva la passione per la montagna.
Per il resto, ho avuto diverse visite al mio cottage. All’epoca era uno sloveno molto raro che attraversava il Vršič per arrivare a Trento. Ma c’erano spesso dei cechi, tra cui due, uno dei quali si sarebbe chiamato Dvorsky, che ogni anno si trovavano sulle Alpi Giulie. La maggior parte di loro erano tedeschi, soprattutto della Carinzia, ma c’erano anche dei Reichswald, per lo più bavaresi. Molti si sono fermati nel nostro insediamento, si sono riposati e hanno chiesto informazioni. Anche il dottor Kugy e Bois de Chesne ci hanno fatto visita diverse volte.

C’erano anche forestali di Bovec e Tolmin che venivano in missione ufficiale e ci davano il legname. Con loro veniva sempre Andrej Komac (Mota), il figlio della guida Andrej Komac, che ha un monumento commemorativo sull’Huda Ravna, dove morì assiderato un anno prima del nostro arrivo. Sono diventato amico di Andrej Komac e sono andato a trovarlo più volte nella sua casa di Log. Durante la Prima guerra mondiale scomparve per una destinazione sconosciuta, ma anche “Špik”-Tožbar od Sv. Marija, che ho visitato a casa sua qualche anno fa, venne più volte. Non mi conosceva più perché aveva perso la memoria in età avanzata. Dei turisti sloveni ricordo solo il dottor Bogdan Žužek, che una volta ha soggiornato con sua madre nella nostra casa.

Nel 1910 il Prof. Ludwig, allora presidente del D.U.O.A.V., venne a Zakotnik e accettò di ampliare l’allora Vosshiitta. Mi fu affidato l’incarico di redigere un progetto e un budget, e in effetti l’inaugurazione del rifugio Voss ampliato avvenne nel 1911. L’ala orientale dell’attuale capanna Erjavec, dove si trovano le camere da letto, è come l’avevo progettata all’epoca e non è stata modificata.

Tra i lavoratori, molti dei quali erano trentini, c’erano anche alcuni bracconieri. Fin dall’inizio, non ho avuto modo di sapere chi stesse pescando. Sapevamo che aveva una pistola nascosta da qualche parte vicino all’insediamento. Al sorgere dell’alba, una capra in camicia è caduta da qualche parte a Prisojnik. Alla fine abbiamo scoperto che si trattava di Škafar e Vertelj Anton, che andavano a caccia di se stessi. Mentre eravamo seduti intorno al fuoco nel bailamme, ci hanno raccontato varie avventure di questi bracconieri: come Škafar ha portato un camoscio attraverso la finestra di Pi-isojnik per sfuggire ai cacciatori, come i bracconieri hanno legato il guardiacaccia Košir di Kranjska gora sopra il formicaio con la testa sopra il formicaio, e come è stato accidentalmente salvato da un pastore in modo che le formiche non lo divorassero. Si dice che Škafar pescasse trote nell’Isonzo. Il cacciatore lo osservò con il binocolo dalla cima della collina. Škafar tornò a casa con la sua preda e il cacciatore fece una traccia nella sabbia e andò a casa di Škafar per dimostrare il furto della trota. La prova fallì, tuttavia, perché l’impronta nella sabbia non corrispondeva alle scarpe, perché Škafar aveva un paio di scarpe enormi che non erano adatte ai suoi piedi.

Il nostro insediamento consisteva in una casa amministrativa su una collina, un edificio per i lavoratori, una cucina, una fucina, una carbonaia e due stalle. Avevamo da 6 a 8 cavalli, a volte di più. Šmon, un sellaio di Črnuče, riparava l’attrezzatura dei cavalli. Una volta mi chiese di andare con lui a Mojstrovka per raccogliere dei pini di montagna da portare a casa. Lo condussi dall’alto sul ghiaione dietro Sito, in modo da poter proseguire lungo la cresta fino a Mojstrovka e raccogliere i gigli di montagna. Mio marito era molto eccitato all’idea di arrivare così in alto. Ma quando siamo usciti da dietro Sito sulla cresta, da cui si gode una vista molto bella sul Trenta superiore, sul Grintovec, sullo Jalovec, ecc. gli è girata la testa, si è coperto con la mantella, si è seduto a terra e io non sono più riuscita a farlo alzare dal suo posto. L’ho preso per un braccio e l’ho ricondotto sul ghiaione, dove ha trovato sollievo. Sono andata a raccogliere i gigli di montagna per lui. A quanto pare mio marito vive ancora a Črnuče.

L’inverno del 1912 fu estremamente rigido. È caduta molta neve e abbiamo interrotto tutti i lavori durante l’inverno, compreso l’invio dei cavalli a Kranjska Gora. Prima di Pasqua, sono venuto nel nostro insediamento per sistemare alcune cose. Ero solo. Nel frattempo ha iniziato a nevicare e la notte e il giorno sono terribilmente freddi, senza sosta.

Ho cercato di camminare con le racchette da neve per superare la vetta ed entrare a Kranjska Gora, ma con il massimo sforzo sono riuscito a malapena ad arrivare a Huda Ravna. Così sono tornato alla capanna e mi sono arreso al destino. Avevo abbastanza cibo per tirare avanti, ma era monotono. Passano i giorni, ne passano 14 e ancora nessuno da Trento si reca a Kranjska Gora. Quel giorno Šilov Lojz mi portò del latte e delle uova, perché a Trento sapevano che ero solo in malga. Sono stato molto felice di vederlo. Non ho ancora osato superare la cima perché la neve era soffice. Così sono stato lasciato solo per tre settimane intere. Dopo tre settimane sono arrivati i primi Trentar, che hanno aperto la strada verso la vetta, e siamo arrivati insieme a Kranjska Gora. A casa erano convinti che fossi bloccato dalla neve. Anche da Kranjska Gora nessuno riusciva a contattarmi. Era il momento in cui il “Titanic” affondò e il dottor Cerk fu ucciso poco tempo dopo sullo sgabello.

Quando arrivò la primavera, le valanghe cominciarono a farla da padrone. Da tutti i lati, da Prisojnik, Mojstrovka e Travnik, si sono fatti strada nella valle. Poi c’erano tuoni e scrosci, soprattutto di notte, tanto che era impossibile dormire. Enormi masse di neve scendevano a valle. Una valanga particolarmente grande arrivava ogni anno da Travnik e rotolava nella gola sotto il nostro insediamento. Non ha mai raggiunto il nostro accordo.

La valanga più pericolosa per il nostro insediamento è stata quella di Prisojnik. Per questo non osavamo tagliare la legna sopra il nostro insediamento, perché ogni anno era la foresta a trattenere la valanga. La foresta era sotto la protezione dell’amministrazione forestale e ci è stato permesso di disboscare solo alcune aree, e non in modo intensivo.

La nostra capanna è stata costruita con un soffitto molto robusto sopra il seminterrato, in modo da poterci nascondere in caso di pericolo. La cantina esiste ancora oggi, ma il rifugio è stato spazzato via da una valanga nel 1917.

A quei tempi, era un vero piacere camminare da Močil attraverso la vetta e verso Trenta. In primavera, tutti questi pendii erano un unico cespuglio di rose. Sul lato Goriška, verso Huda Ravna, c’erano fiori di montagna di tutti i tipi.

Mi sono sempre sentito a mio agio tra i Trentariani. Li ho amati. Erano persone buone, dalla parlantina dolce, con cui era un piacere parlare e ascoltare. Trentar era abituato a soffrire e si accontentava di poco. Per un anno e un giorno ha mangiato solo polenta e qualche volta “chompas”. Non conosceva il pane.

Solo se andava a Kranjska Gora lo comprava. Ha bevuto il “gajst” di Trentar, cioè il “gajst” di Trentar. j. Comprò della semplice acquavite, che diluì con acqua al primo pozzo. Ogni Trentar portava con sé una bottiglia di questo prodotto quando usciva di casa e ne offriva un sorso a chiunque incontrasse. In quel periodo, i Trentani andarono a fare shopping a Bialystok.

The curves of Russian road in winter from the drone

Hanno anche portato il loro piccolo bestiame al seminario di Bialystok. Di solito andavano lì per vedere un medico. Così ha percorso l’intero tragitto, prima su Vršič e poi su Podkorensko sedlo.

Se Trentar è andato a Kranjska Gora, ha detto che andava da Kranjski vrh a Kranj = Kranjska Gora. Ma nessuno ha detto che avrebbe superato Vršič. Gli abitanti di Kranjska Gora dicevano che sarebbero andati a “Jezerec” perché a quel tempo c’era un piccolo lago proprio sul passo, che non si è mai prosciugato. La nostra strada si è ritirata e poi la strada militare l’ha interrotta. Il rifugio di Voss era chiamato sia dai Trentari che dai Kranjskogorci il rifugio sul Močil. Ufficialmente fu poi chiamata Vršič Prelaz Mojstrovka. Durante la guerra, i comandi militari chiamarono Vršič anche “Mojstrovka-Pass”.

Ma quando nel luglio 1914 scoppiò la Prima Guerra Mondiale, dovemmo interrompere temporaneamente tutti i lavori perché gli operai dovevano partire per la guerra. In autunno abbiamo ricominciato a lavorare, ma su scala molto ridotta. Nonostante il triumvirato, l’Austria non aveva fiducia nell’Italia e cominciò lentamente a preparare la guerra contro di essa. Nel frattempo i negoziati sono proseguiti, ma, come è noto, sono falliti. Così, nell’autunno del 1914, l’Alto Comando iniziò i preparativi anche per questa sezione.

Una delle questioni più importanti per le gite in montagna in quell’epoca era la questione delle buone scarpe. La prima volta che abbiamo attraversato il Vršič in inverno, con la neve, indossavo delle normali scarpe da trekking, che ovviamente si sono inzuppate subito e ho sofferto molto durante il percorso. Più tardi, quando sono entrato in contatto con i cacciatori e i forestali di Trento, ho visto che avevano stivali eccellenti, robusti, impermeabili e brillantemente calzati. Queste scarpe erano indossate da Črnigoj, un forestale di Bovec, Andrej Komac-Mota, Tožbar-Špik e altri. Quando ho chiesto dove vengono prodotte queste scarpe, indispensabili a Trento, mi è stato dato l’indirizzo del calzolaio che le produce e le fornisce. Si tratta di Franz Plieseis, un calzolaio del villaggio di Goisern, nell’Alta Austria.

Gli ho scritto immediatamente e mi ha risposto che era pronto a realizzare le mie scarpe e che avrei dovuto inviargli le misure il prima possibile. Queste scarpe costavano allora 10 corone, con una scatola di ottimo lardo. Rimasi in contatto con questo calzolaio fino alla prima guerra mondiale e gli ordinavo continuamente scarpe per me e per i miei conoscenti. Le scarpe sono sempre state eccellenti e tutti ne sono rimasti soddisfatti.

All’epoca non era possibile acquistare scarpe da montagna né a Lubiana né altrove. Solo dopo che l’alpinismo si è sviluppato e le scarpe dei calzolai di Goisern sono diventate più note nel mondo dell’alpinismo, scarpe simili hanno iniziato a essere prodotte nel nostro Paese e sono state chiamate “gojzerji”. Le prime e vere scarpe da alpinismo provengono dal villaggio di Goisern. Il calzolaio Franz Plieseis è morto in età avanzata circa cinque o sei anni fa a Goisern. È lui, infatti, l’inventore delle cosiddette “Goisers”.

In autunno, i commando militari inviarono 25 russi a Kranjska Gora. Erano loro stessi siberiani, persone alte e dignitose, che venivano ospitate nel salone del Pečar. Erano sorvegliati da soldati austriaci. Ogni mattina partivano da Kranjska Gora, portando ciascuno una barra di ferro, che poi consegnavano a Močil. Queste barre di ferro furono poi utilizzate come barriere metalliche a Vršič. Questo era il lavoro quotidiano di questi russi. La sera, di solito, cantavano varie canzoni russe e la gente del posto amava venire ad ascoltarli e a portare loro dei dolcetti. Inizialmente la Guardia austriaca non lo difese, ma in seguito ogni contatto con i russi fu severamente vietato e anche pericoloso, perché chiunque veniva immediatamente considerato un traditore della Patria.

Questo era solo l’inizio, poiché lo stato di guerra tra Austria e Italia non era ancora iniziato. Quell’inverno non ci furono grandi preparativi bellici a Vršič e in questo settore. Nella primavera del 1915, non appena si avvicinava il mese di maggio ed era certo che l’Italia si sarebbe schierata dall’altra parte, l’esercito italiano si è trovato in una situazione di stallo.

Preparativi per la strada che da Vršič porta a Trento. Il corpo femminile arrivò con gli ingegneri e iniziò a misurare e tracciare la strada per Trento. Portarono a Kranjska Gora molti materiali da costruzione e sempre più russi vennero con loro. A Kranjska Gora furono costruite diverse caserme, magazzini, uffici, ecc. In effetti, c’era una grande quantità di traffico. Il percorso verso Trento fu presto completato e suddiviso in 12 o 13 sezioni. Un ingegnere si occupava di ogni sezione. Gli ingegneri erano per lo più tedeschi cechi e qualche ungherese. Il comandante all’epoca era ancora il maggiore Rimi, anch’egli ceco-tedesco, ma non un uomo cattivo per i russi. Il primo tratto da Kranjska Gora (da Baba) a Erika è stato assegnato all’Ing. Sloveno. Beštru, che non era particolarmente amato dai suoi colleghi tedeschi, tra i quali c’erano anche molti ebrei, a causa della sua origine slovena.

Ma quando il 24. Nel maggio del 1915, quando l’Italia dichiarò ufficialmente guerra all’Austria, i lavori per la costruzione della strada che attraversava Vršič erano già in pieno svolgimento. In quel periodo fui anche chiamato per la guerra, ma a causa della mia posizione nella costruzione di questa strada fui temporaneamente esentato dal servizio militare.

L’amministrazione militare ha occupato il nostro insediamento e il nostro lavoro nella foresta è stato completamente interrotto. L’enorme sovraccarico della foresta ha quasi rovinato il Tesoriere dal punto di vista finanziario ed è stato sull’orlo del collasso, perché stava mangiando solo la foresta e non dava abbastanza di sé. Ma quando vide che l’amministrazione bellica aveva deciso di costruire una strada attraverso Vršič, ebbe la buona idea di recuperare il legno dalla sua foresta. Si recò a Bialystok, dove era di stanza. Il generale Rohr, al quale propose di realizzare con il proprio legno un cosiddetto tetto paravalanghe su Vršič (Lawinenschutzdacher), garantendo così un passaggio sicuro per l’esercito austriaco su Vršič, anche in inverno quando cadeva la neve. L’Amministrazione militare approvò la proposta di Zakotnik e la costruzione di questi tetti su Vršič ebbe inizio.

Il percorso militare della nuova strada seguiva la nostra strada solo fino a Erika, dove attraversava Pišenco e poi saliva dolcemente con alcune curve fino alla casa di Mihov. Lì si è incrociata con la nostra strada, l’ha lasciata di nuovo e l’ha incontrata solo poche volte fino a Močil. Questo percorso ha preso una direzione completamente diversa e si è ricongiunto alla nostra strada a Močil, l’ha seguita per un po’, poi ha svoltato e si è ricongiunto alla vecchia strada in cima al passo.

Sul lato Goriška, la nostra strada, tranne due curve, prosegue ininterrottamente fino a Huda Ravna, t. j. al monumento di Komac, che all’epoca volevano demolire, ma io sono andato dall’ing. Schutt intervenne per mantenere il monumento. Il percorso segue poi la nostra strada fino al nostro villaggio e poi fino a Šupka e poi a Lez. Da qui in poi il percorso è completamente nuovo, perché all’epoca non c’erano binari. Il percorso si snoda su un terreno molto accidentato e raggiunge infine la valle all’altezza dell’attuale ponte e da qui al Logo di Trenta. Il tunnel non esisteva allora. Questo è stato fatto in seguito dagli italiani.

La nuova strada è stata costruita esclusivamente da prigionieri di guerra russi, circa 12.000. Furono alloggiati in varie caserme da Kranjska Gora a Trenta. Queste baracche erano molto primitive e molto fredde in inverno. Il cibo dei prigionieri era molto povero e insufficiente. Erano divisi in squadre di 25 uomini, sorvegliati da un soldato austriaco e da un interprete russo, di solito un ebreo, che non faceva nulla. Tra i prigionieri c’erano anche molti tedeschi del Volga. I prigionieri erano vestiti male. Poiché dovevano lavorare con il bello e il cattivo tempo, la maggior parte di loro aveva le uniformi strappate. Il Ministero della Guerra austriaco non diede loro altri vestiti. Di conseguenza, si diffusero tra loro varie malattie come dissenteria, colera e vaiolo e molti morirono.

I russi sono stati trattati molto male. Alcuni ingegneri e ufficiali in particolare si comportarono in modo selvaggio con i prigionieri. Per la minima infrazione, un prigioniero veniva legato a un albero e in un attimo sveniva. Poi gli hanno spruzzato acqua fredda in faccia per farlo tornare cosciente e lo hanno lasciato appeso così per due o tre ore. Il più selvaggio degli ingegneri fu l’ing. Kavalir, ungherese, che costruì la sezione sotto Močil. Quando era ubriaco, veniva con un pesante bastone in strada tra i russi e picchiava i russi con il bastone, non importa dove cadesse. Anche molte guardie austriache amavano picchiare i russi. Un appello era impossibile. Quando le guardie portavano gli italiani catturati lungo la nuova strada, i russi li attaccavano sempre con picconi e pale, dicendo che era colpa degli italiani se l’esercito era ancora in corso, perché l’esercito sarebbe finito molto tempo fa se l’Italia non avesse aiutato.
Ai russi. A malapena hanno evitato che gli italiani venissero uccisi sul posto.

Così, non appena Zakotnik ha ottenuto il via libera dal comando militare per la costruzione dei tetti antialluvione, ha collaborato con Weissbacher, un maestro carpentiere di Lubiana, e i due hanno iniziato immediatamente i preparativi. In particolare, ci hanno fatto tornare nel nostro insediamento, che era stato occupato dai militari. Metà delle stanze del nostro cottage ci sono state restituite, vale a dire. j. due stanze, mentre i soldati tenevano l’altra metà. All’epoca, boscaioli, carpentieri e autisti furono mobilitati in tutta la Slovenia e persino in Tirolo e a Solna Graz per lavorare alla strada del Vršič. Questi tetti di protezione dalle inondazioni dovevano essere costruiti da Močil in su e poi un po’ più in là dalla casa di Tičar. I tetti di protezione dalle inondazioni sono stati progettati per essere sollevati su colonne robuste di 35 X 35 cm, alle quali sarebbero state attaccate robuste travi, poi conficcate nel terreno sopra la strada. Le travi sarebbero state coperte da lastre di 6 cm di spessore, sulle quali la valanga sarebbe poi scivolata. Ma il tutto era collegato da robusti giunti in ferro. In teoria era una buona idea, ma la pratica e la valanga hanno dimostrato il contrario.
La costruzione delle colonne e delle travi è iniziata immediatamente. A Leža, i prigionieri di guerra segavano le lastre a mano, con un prigioniero sopra e due prigionieri che tenevano e tiravano la sega a mano sotto. In questo modo, a Leža venivano segati fino a due carri di lastre al giorno.

I lavori sono iniziati a Močil. Nel frattempo, ho preso un’altra moto d’arco con una sega circolare e abbiamo iniziato a segare le lamiere con la sega circolare nella nostra capanna. Nel frattempo, la strada veniva lavorata in tutta fretta. La strada non era solida perché per le varie capriate era stato utilizzato legno tondo di abete rosso, che non poteva reggere a lungo. Questo è emerso in seguito.

Allo stesso tempo, fu costruita una funivia per portare le persone da Kranjska Gora a Vršič, dove si trovava la stazione. La seconda stazione si trovava nella gola sotto il nostro insediamento, mentre la terza si trovava sulla passerella appena si arriva alla valle prima della sorgente del fiume Soča. La funivia poteva tirare fino a 60 kg e trasportava principalmente cibo per l’esercito, fieno per i cavalli e vari attrezzi. A Huda Ravna, la funivia è scesa così in basso che è stato necessario scavare il terreno. Qui, diversi sacchi di cibo furono rubati più volte sia dai russi che dai soldati austriaci. Anche le guardie hanno rubato o sono state colte sul fatto. La maggior parte dei furti avveniva quando le cosiddette “Liebesgaben” venivano inviate al fronte. Quando è stata costruita la funivia, ho detto che non era la strada giusta da percorrere perché sarebbe stata portata via da una valanga, e loro mi hanno riso in faccia, dicendo che non era così pericoloso come pensavo. Molti ufficiali e ingegneri hanno persino riso del progetto di impermeabilizzazione.

I lavori stradali procedevano a un ritmo molto veloce, tanto che 1. Nell’ottobre del 1905, il successivo imperatore Kari lo percorreva già in auto. Ha guidato fino all’Isonzo a Trento, dove c’è stato un ricevimento militare. All’epoca si diceva che avesse assunto del cognac a pranzo e fosse caduto ubriaco nel fiume Soca. Abbiamo dovuto tenere la torcia a Močil.

Il team di costruzione principale aveva sede a Kranjska Gora. Poi ci furono vari comandi intermedi, e il maggiore Rimi costruì la sua villa sopra la chiesa russa. La seconda squadra era a Vosshutta e la terza a casa di Tičar. A Huda Ravna si costruì una magnifica villa a un piano, ing. Schutt. Gli ho sconsigliato il luogo in cui ha iniziato a costruire perché era pericoloso per una frana, ma non mi ha creduto. Quell’inverno la villa fu spazzata via da una valanga, ma Schutt fortunatamente aveva ancora la testa. Le fondamenta di questa villa sono ancora ben visibili sull’Huda Ravna. L’ultimo commando era allora nella nostra capanna. Si fece attenzione a non far salire nessuno su una carrozza trainata da cavalli e vennero istituiti appositi vigili urbani.

Non appena la strada fu percorribile, il materiale, i cannoni, cominciarono ad arrivare. Era costantemente occupata da diverse colonne militari. I feriti venivano riportati indietro. Quando il 24. Maggio, inizia la guerra con l’Italia, non ci sono truppe nel bacino dell’Isonzo, tranne che a Predilo. Nelle trincee di tiro vicino a Bovec c’erano solo 4 cannonieri, tra cui la sentinella Pogačar. Avevano fucili posizionati nelle trincee a determinate distanze. Gli italiani si stavano avvicinando con cautela, ma non osavano spingersi oltre, perché questi uomini armati passavano da un’arma all’altra e sparavano fino a lì in un giorno. Solo molto più tardi arrivarono le prime unità austriache che presero posizione.

Novembre è arrivato. Nel frattempo, è iniziata l’installazione delle prime colonne per i tetti antialluvione di Močil. Ma non c’era ancora neve. Anche a dicembre non c’è ancora stata neve. Ufficiali, ingegneri e la squadra che mi conosceva, si prendevano tutti gioco di me, Chesh, dove sono le valanghe. Il Natale 1915 è arrivato. Durante la notte, su Štefanovo cadde un po’ di neve, tanto che una piccola valanga si staccò da Slemena, appena sopra Močil, e seppellì due russi fino alla vita. Ridendo, si sono tirati fuori dalla neve. Ma tutti quelli che l’hanno visto hanno riso di loro e ancora di più di me.

Il traffico continuò quindi a scorrere ininterrottamente attraverso Vršič, perché anche nel gennaio 1916 non c’era neve. Anche i lavori sui tetti paravalanghe procedono bene e il secondo giro verso la cima è già stato effettuato. Molti materiali sono stati inghiottiti da questi tetti. C’era una costante necessità di apportare legno e tutti i segnali indicavano che avrebbe funzionato perfettamente. Tutti credevano inoltre che la struttura sarebbe stata in grado di resistere a qualsiasi pressione della neve, perché era davvero estremamente forte e solidamente costruita.
Nel frattempo, in cima al passo, dove oggi si trova il Carosello Italiano, si stava costruendo un monumento all’arciduca Eugenio, comandante in capo del fronte contro l’Italia. Anche la strada sopra Vršič è stata chiamata in suo onore “Erzherzog Eugen- Strasse”. Il monumento deve essere qualcosa di enorme, un simbolo eterno della grandezza dell’Austria. Solo per la costruzione della struttura del monumento sono stati impiegati oltre 200 prigionieri di guerra russi. Ho anche detto ai costruttori di questo monumento che sarebbe stato portato via da una valanga, ma loro mi hanno risposto che sarebbe stato fatto così forte da resistere a qualsiasi forza naturale.

All’inizio di febbraio, prendevamo il sole a torso nudo sull’Huda Ravna. Ancora niente neve e sono stato preso di mira di nuovo. Quasi mi vergognavo, perché non avevo mai vissuto un inverno come questo.

Alla fine di febbraio inizia a nevicare. All’inizio lentamente, ma poi sempre di più, e alla fine ha cominciato a diventare così grave che abbiamo dovuto toglierlo dalla strada. La neve era asciutta come farina. A quel punto alcune persone hanno iniziato a credere che le mie promesse non fossero gratuite. I russi hanno anche detto che la neve in Russia c’è, ma non ne conoscono le quantità. Non potevo immaginare che il disastro fosse così vicino.

Russian prisoners built the road to Vršič pass.

 

Dne 8. marca 1916 po kosilu sem bil namenjen na vrh, da si ogledam delo. Šel sem od naše koče proti vrhu ob enih. Bil je pravi metež. Ko pridem do Hude Ravne, zaslišim en sam strašanski krik iz nešteto grl, ki pa je takoj utihnil. Grem počasi naprej, pa mi kmalu pridrve naproti ruski ujetniki s prestrašeni obrazi: »Lavina, lavina«. Pribežalo je tudi nekaj avstrijskih stražnikov. Vsi, kar jih je pribežalo z vrha, so bili tako prestrašeni, da nismo iz njih mogli spraviti ničesar jasnega. Tudi nazaj nismo mogli pripraviti nikogar. Vsi so izjavili, da se raje dado pobiti, kot pa da bi šli nazaj. Tudi oficirji in inženirji so zgubili glavo in niso vedeli kaj početi, ker je bila na mah pretrgana vsaka zveza s Kranjsko goro in tamošnjo komando.

Vse delo je zastalo. Ničesar nismo vedeli, kaj se je zgodilo na drugi strani Vršiča. Nikdo pa se ni upal na vrh. Tisti dan je bilo absolutno nemogoče pripraviti ruske ujetnike do k,ake rešilne akcije in tudi avstrijski oficirji niso imeli nobene volje in poguma, da bi šli na mesto katastrofe. Pričeli smo ugibati, koliko mora biti žrtev. Natanko se takrat še ni dalo dognati, ker so bili na prelazu zaposleni ruski ujetniki tudi iz druge strani. Približno pa smo že takoj takrat ugotovili, da manjka okrog sto ruskih ujetnikov in nekaj avstrijskih stražnikov. Tudi oficirji iz Tičarjevega doma so pribežali na našo stran in izjavili, da je na vrhu vse uničeno in da je Tičarjev dom popolnoma izpraznjen.

Komanda za naš sektor je bila v tako imenovani Schuttbaraki na Hudi Ravni, tabor ruskih ujetnikov pa je bil malo niže v naši naselbini. Naslednje jutro so prišli iz Schuttbarake vsi oficirji in inženirji v našo naselbino. Bili so vsi oboroženi z revolverji, kar običajno ni bila navada. Zahtevali so nastop vseh ruskih ujetnikov. Ko so ujetniki nastopili, je iz njihovih vrst izstopila deputacija treh Rusov, ki so takratnemu komandantu izjavili, da na delo na Vršič ne bodo šli več, ker to delo ogroža njihova življenja in jih avstrijska vojna komanda za taka dela ne sme uporabljati. Inž. Schutt jim je ponovno zagrozil, da bo v primeru nadaljnjega upora prisiljen uporabiti orožje. Deputacija pa mu je odgovorila, da so vsi ujetniki pripravljeni pustiti se pobiti, na delo na Vršič pa ne bodo šli več. Tudi poziv za reševalno akcijo so odklonili, češ, da bi bila brezuspešna, ker je na vrhu vse uničeno, kar je bilo živega. Le nekateri ujetniki so bili pripravljeni, da gredo na vrh, če bi se morda dalo kaj rešiti. Sicer so pa imeli Avstrijci z inženirji in oficirji še večji strah iti na vrh kot Rusi.

Kljub temu pa se nas je nekaj zbralo in smo jo mahnili na Vršič. Ko smo prišli tja, se nam je nudilo strahovito razdejanje. Tam kjer je bilo prejšnji dan skoro 20 metrov visoko ogrodje Evgenovega spomenika, ni bilo videti ničesar več, le tu in tam je ležal v snegu kak zlomljen tram ali deska. Snega je bilo ogromno, bil je nabit. Ker je še vedno snežilo in je bil ves vrh v megli, se ni dalo še ničesar ugotoviti, od kje in kako je plaz prišel.

Plaz je bil suh. Domneval sem, da se je morala utrgati na grebenih Mojstrovke opast, ki je padala na lavinsko področje in sprožila na novo zapadli sneg. Zato je še vedno obstajala nevarnost za nove plazove in to tembolj, ker se ni videlo na vrhove, da bi se presodilo, od kod preti nevarnost.

Človeških trupel nismo videli nobenih. Šli smo do Tičarjevega doma. Pri tej koči se je plaz ustavil. Pred vrati, ki so bila vsa zasuta s snegom, ga je bilo več kot tri metre. Pričeli smo odkopavati, da bi prišli v kočo. Kmalu smo odkopali dva Rusa, ki sta bila že oba mrtva. Kazalo je, da jih je ubil puh. Čeprav se je takrat, ko se je gradil Tičarjev dom, previdno iskalo in določalo prostor, da bi bila koča varna pred plazovi, je le malo manjkalo, da je ni odnesel ta plaz, kajti bil je tako silen, da je kočo nagnil za približno 15°. Še danes se na koči opazi, da stene ne stoje navpično. Zlasti se to opazi tudi pri vhodnih vratih, ki so iz pravega kota.

Oba mrtva Rusa smo vzeli seboj in jih pokopali na Hudi Ravni. Ko pa so pri tej priložnosti, ob pogrebu teh Rusov, ostali ujetniki prišli do spoznanja, da bi bila reševalna akcija na Vršiču le potrebna, so se potem odločili, da bodo z odkopavanjem pričeli. Vsi niso šli, vendar pa jih je prihodnji dan šlo precej na Vršič in so pričeli z odkopavanjem, ker je tudi snežiti prenehalo. Sneg je bil trd in je bilo delo jako težko. Odkopali so kakih 15 ujetnikov in enega stražnika. Vsi so bili strahovito izmaličeni. Tramovje je nekaterim potrgalo glave, roke in noge. Da bi bila pod snegom še živa bitja, ni bilo niti govora. Kmalu po delu, še isti dan, je zopet prihrumel plaz na istem mestu. Zato je bilo vsako delo z odkopavanjem nemogoče in tudi ujetniki niso imeli več poguma.

Plazovi so zasuli tudi obe postaji žičnice na vrhu in v grapi pod našo naselbino. Katastrofa je bila torej popolna. Ves promet čez Vršič je bil ustavljen. Ničesar nismo vedeli, kaj se godi na drugi strani Vršiča. Tako smo čakali kakih 14 dni na povelja. Snežilo ni več in nastopili so lepi sončni dnevi. Ker pa je bilo treba nekaj ukreniti, me je komandant vprašal, ako bi se upal iti čez Vršič v Kranjsko goro na komando, kamor bi nesel poročilo o katastrofi in dobil tam nadaljnja navodila glede usode gradbenega osebja in ujetnikov na naši strani. Ker nikogar drugega niso mogli pripraviti na pot, sem se torej odpravil jaz.

Šel sem torej v Kranjsko goro in še isti dan prinesel nazaj povelje, da je treba vse ruske ujetnike spraviti v dolino do Sv. Marije in naj se tam nastanijo v barakah. Kar pa je tehničnega moštva, naj gre do Soče v Trenti in tam počaka nadaljnjih povelj. Tudi inž. Gregor in jaz sva dobila nalog, da odideva do Soče, kamor sva prišla še isti dan. Jaz sem bil nastanjen v gostilni Flajs, kjer sem bil še iz prejšnjih časov dobro znan s tedanjim gostilničarjem.

Čakali smo v Soči nekaj dni, nakar pa smo dobili povelje, da naju z inž. Gregerjem še isti večer, ko se napravi tema, odpelje kamion v Srednji Log pod Mangrtom, kjer se bova odpeljala z elek. rudniško železnico v Rabelj. Bovec je bil takrat deloma v italijanskih, deloma pa v avstrijskih rokah. Cesta čez Kal in Koritnico mimo Bovca, pri križišču, je bila prehodna, vendar podnevi nemogoča, ker je imela italijanska artilerija cesto vedno pod ognjem. Tudi ponoči so Italijani večkrat napravili na cesti preplah. Čez Predil pa je bilo takrat nemogoče priti s kamionom. Zato je dobro služila rudniška železnica, ker je bil promet čez Vršič pretrgan.

Res so naju naložili na kamion in odpeljali smo se proti Kalu in Koritnici. Čim pa smo prišli do tja, je pričela avstrijska artiljerija dražiti Italijane. Naš kamion je tako prav po nesreči zašel v artilerijski ogenj. Šofer je v tej zmedi zavozil v jarek, kjer smo obtičali. Hitro smo poskakali z našo prtljago iz kamiona. K sreči je za nami privozil drug kamion, ki nas je naložil in odpeljal dalje v Srednji log.

Tam je že čakala električna železnica in odpeljali smo se naprej v Rabelj. Šaht je tam globok okrog 230 metrov. Dvigalo nas je potegnilo na vrh in bili smo okrog enih ponoči v Rablju, ki je bil ves v temi zaradi italijanskega obstreljevanja.

Najprej smo šli v pekarno, kjer smo dobili svež kruh. Na cesti ni bilo nikogar. Vse je bilo zaprto. Naposled pa smo le zagledali pri neki hiši žarek svetlobe. Prišedši tja smo videli, da je pred hišo vojaška straža, ki nam je salutirala, ko smo vstopili, misleč, da spadamo tja. Prišli smo v precej veliko sobo, lepo razsvetljeno, po sredi pa dolgo mizo, ki je bila polna raznovrstnih jedil in pijač. Bilo pa ni nikjer žive duše. Prav pošteno smo se poslužili vseh dobrot in nazadnje smo se tudi napili. Potem pa smo polegli in zaspali. Nikdar nismo nikomur dali račun za to postrežbo.

Kamion nas je potem odpeljal na postajo v Trbiž, od tam pa smo se odpeljali z vlakom v Kranjsko goro, kjer smo se javili komandi. V Kranjski gori smo zvedeli, da je tudi na tej strani plaz napravil silno razdejanje, vendar natančnih podatkov še ni, ker ni bil po katastrofi še nikdo na Vršiču. Ugotovilo pa se je medtem, da je vseh mrtvih ujetnikov 110, poleg tega pa še 6 ali 7 stražarjev. To so bile takrat oficialne številke, ki pa so bile zaupno javljene na višje komande, civilistom se je to prikrivalo.

Komanda v Kranjski gori je izpraznila prav vse objekte do Vršiča in ni bilo nikjer nikogar več v poslopjih in barakah. Rusi so bili tako preplašeni, da je komanda že skoro uvidevala, da si z njimi ne bo mogla dosti pomagati. Nič manj pa niso bili preplašeni vojaki z oficirji vred. Vsakdo si je želel proč, celo v fronto, samo da bo stran od teh prokletih plazov.

Čakali smo torej vsi v Kranjski gori nadaljnih odredb. Dne 3. aprila pa sem dobil od podpolkovnika Rimla (takrat je že avanziral) nalog, naj grem s 25 ujetniki v Vossovo kočo in naj pričnemo odkopavati cesto, da bo čimprej zopet vzpostavljen promet na njej. Šel sem torej z ujetniki do Močila, kjer sem jih hotel nastaniti v tamošnjih barakah, ki so še ostale cele. Zdajci ni bilo nobenega ujetnika več, vsi so zginili kot kafra. Gledam okrog sebe, kam da so zginili, in zagledam luknjo v snegu. Grem po njej in zagledam samo podplate ujetnikov. Ujetniki so tičali v vsajalnih luknjah vojaške peči, ki je ostala še cela in popolnoma zasuta s snegom. V peči pa je bilo polno pečenega kruha, ki so ga ujetniki zavohali. Pustil sem jih, da so si ga nabrali po mili volji in so bili jako zadovoljni. »Hljeb harašo« so govorili, čeprav je bil že več kot tri tedne star.

Za menoj so prišli nato v naslednjih dneh še nadaljnji ujetniki in oficirji in inženirji in pričeli smo odkopavati cesto. Mene je komanda določila za vremenskega preroka zaradi plazov. Dodelila pa mi je še nekega poročnikaturista, ki je bil doma iz Tirolske in kot tak, kot je rekel, pozna dobro planinske in snežne razmere. Hodila sva skupno in ogledovala tamošnja plazovna polja in vrhove. Poročniku so se zdele najbolj nevarne snežne opasti na Mojstrovki, ki so bile ogromne. Tako se je moja domneva, da se je sprožil plaz proti Tičarjevemu domu, pokazala kot napačna, ker so opasti na Mojstrovki še vedno visele, kar sem povedal tudi poročniku. Rekel je, da bo temu kmalu odpomogel, da bomo lahko varni. Res smo čez dva dni že dobili dva topa 75 mm in poročnik je pričel streljati na snežne previse na Mojstrovki, najprej z granatami, ker pa ni nič zadel, je pričel streljati s šrapneli, pa tudi s temi ni bilo uspeha. Več kot 50 strelov je poslal proti Mojstrovki, pa ni bilo nobenega uspeha. Takrat sem pričel sam dvomiti, da more pok ali krik sprožiti v planinah snežni plaz. Ko je videl, da je njegov trud brezuspešen, je ustavil streljanje. Delo pa je šlo medtem naprej z odmetavanjem snega. Poročnika sem opozoril, da glavna lavina (temeljna — Grundlavine), ki je običajno vsako leto prišla s Slemena, do takrat še ni prišla. Odgovoril mi je, da ta ni nevarna in da smo lahko brez skrbi, o čemer pa sem jaz izrekel svoj dvom. Bili smo nastanjeni vsi v Vossovi koči. Med drugimi oficirji je bil tudi nek nadporočnik, češki Nemec, ki je ponoči dobesedno norel zaradi bojazni pred plazovi in je motil spanje nam vsem, ki smo bili v koči.

Prav na sedlu Vršiča je bil takrat hlev, v katerem je bilo 7 žlahtnih konj, ki so bili last oficirjev iz Tičarjevega doma in Vosshiitte. Dobili smo nalog, da te konje spravimo na Močilo in od tu dalje v Kranjsko goro. Poskušali smo na vse mogoče načine, pa nikakor ni šlo, ker se je konjem udiral sneg in je obstajala nevarnost, da si polomijo noge. Nikomur ni moglo ničesar pametnega pasti v glavo. Pri konjih je bil namreč še vedno konjski hlapec, ki jih je oskrboval. Tam tudi ni prišel plaz.

Zvedel pa je za naše težave v Kranjski gori nek korporal, ki je imel v življenju opravka s konji, pa se je ponudil, da bo te konje rešil. Prlšel je v Vossovo kočo in vzel seboj nekaj ujetnikov in šotorska krila. Na vrhu je vsakega konja podrl na tla, zvezal vse štiri noge in ga zavil v šotorsko krilo. Potem pa ga je kot toboggan po snegu porinil proti Močilu, kjer smo konja ujeli, mu razvezali noge in tako rešili vseh 7 konj.

Vse je kazalo, da se bo cesta res dala odkidati in da bo spet stavljena v promet. Pa je spet plaz postavil vse na glavo. Neke noči, ko smo šli že vsi spat, ob pol dvanajstih, se zasliši nad Vossovo kočo strahovito hrumenje in bobnenje. Oficirji so v svojih sobah pričeli kričati in so pribežali napol oblečeni v jedilnico in spraševali, kaj je, ker se je zemlja tresla in tudi koča a se je prav pošteno majala. Prihajal je temeljni plaz s Slemena. Bučalo in grmelo je še nekaj časa, nakar je vse utihnilo. Koči se ni zgodilo ničesar.

Drugo jutro pa smo videli učinek tega plazu. Ogromne mase snega so se nakopičile skoro do vrha griča, kjer je stala Vosshutte. Od protilavinskih streh pa ni bilo nobenega sledu več. Vse je odnesel plaz v grapo pod Vossovo kočo in potem dalje v Suho Pišenco. Tisti močni leseni stebri, ki so bili povezani med seboj z železjem, so bili zlomljeni kot vžigalice, potrgani iz zemlje. Sploh je bilo videti, kot da bi bilo vse napravljeno iz papirja.

Javili smo stvar komandi v Kranjsko goro. Vse tehnično moštvo, z Rusi vred je bilo popolnoma demoralizirano, zato je komanda uvidela, da je najbolje, da se premesti. Ostali smo še nekaj časa v Kranjski gori. Potem pa so nas odpeljali na Južno Tirolsko na tamošnjo fronto.

To je zgodovina ceste čez Vršič, ki bi se morala imenovati pravzaprav “Ruska cesta”, ker so jo zgradili samo Rusi. Zahtevala je od ruskih ujetnikov mnogo trpljenja in mnogo človeških žrtev. Številke nikdar niso bile znane, ker jih je komanda držala v strogi tajnosti, računam pa po svojem preudarku, da je na cesti cez Vršič dalo svoje življenje najmanj 10 000 Rusov.

History journal about how the Russian road was built during the war.

Poiché è trascorso il 40° anniversario di questa sofferenza, è giusto che la sua memoria sia adeguatamente ravvivata.

Poiché per la strada si usava molto legno e lo si tagliava dove si poteva, l’anno successivo le valanghe furono ancora più numerose. La valanga si è portata via “Schuttbarake” e la sua villa, oltre all’insediamento di Zakotnik.

L’anno successivo, il commando dell’esercito combatté le valanghe costruendo una strada che attraversasse Vršič sul lato sinistro della strada attuale, ma anche questo non funzionò.

Poiché dopo la prima guerra mondiale metà della strada fu ceduta all’Italia e metà alla Jugoslavia, la strada perse molta della sua importanza perché non era percorribile. Tuttavia, gli italiani hanno riparato e rinforzato perfettamente la loro parte di strada, mentre la parte jugoslava è stata completamente trascurata.

L’attuale Jugoslavia ha iniziato a occuparsi di questo tratto di strada, il che va accolto con favore.

Dopo la prima guerra mondiale, nel 1920 ho attraversato per la prima volta Vršič, fino alla sorgente del fiume Shoca. Un italiano mi ha lasciato la sella per una manciata di sigarette. Poi sono venuto altre volte a Trento, dove la gente mi conosceva bene. Di solito venivo via Predil, a Bovec e poi a Trento. Ora vado a Trento passando per Vršič ogni anno, anche due volte, perché per me è la parte più bella della Slovenia. Mi piace ancora chiacchierare con i Trentariani.

Fonte: https: //vrsic.livejournal.com/2537.html

Send this to a friend